Aktuality

Publikováno

Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání

Ministerstvo financí připravilo i na základě výsledků veřejné konzultace prvotní návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Odpovědi na otázky, které jsou součástí návrhu revidované strategie, stejně jako další podněty ke strategii...

Kam se obrátit pro pomoc?

Níže najdete seznam institucí, které Vám mohou pomoci s Vašimi problémy ve světě financí a rodinného rozpočtu. Nejedná o úplný přehled veškerých poraden a institucí. Ministerstvo financí neodpovídá za obsah těchto odkazů.

Kraj Poradna Telefon, email Web, on-line dotaz
Celostátní působnost Česká advokátní komora (ČAK)
Národní 16
110 00 Praha 1
+420 221 729 011
epodatelna@cak.cz
web
Celostátní působnost Česká národní banka (ČNB)
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
+420 224 411 111
+420 800 160 170
podatelna@cnb.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Česká obchodní inspekce (ČOI)
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Sokolovská 219
poštovní
přihrádka 02
225 02
Praha 025
+420 224 004 111
podatelna@ctu.cz
web
Celostátní působnost Energetický regulační úřad (ERÚ)
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
+420 564 578 666
podatelna@eru.cz
eru@eru.cz
web
on‑line dotaz
Celostátní působnost Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC)
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
+420 296 366 155
esc@coi.cz
web
Celostátní působnost Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
Celostátní působnost Garanční fond obchodníků s cennými papíry
P.O.Box 787
111 21 Praha 1
+420 222 192 453
fond@gfo.cz
web
Celostátní působnost Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
+420 234 767 676
info@gsft.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
+420 225 131 111
posta@mdcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
+420 257 041 111
protikorupční linka: +420 257 043 800
podatelna@mfcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
+420 257 085 111
epodatelna@mkcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo obrany České republiky
Tychonova 1
160 01 Praha 6
+420 973 201 111
e-podatelnaMO@army.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
+420 221 921 111
posta@mpsv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
+420 224 861 111
posta@mmr.cz
podatelna@mmr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
+420 224 851 111
posta@mpo.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
+420 221 997 111
posta@msp.justice.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
+420 234 811 111
posta@msmt.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7
+420 974 811 111
posta@mvcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
+420 224 181 111
epodatelna@mzv.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
+420 224 971 111
mzcr.@mzcr.cz
veřejnost@mzcr.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
+420 221 811 111
info@mze.cz
posta@mze.cz
web
Celostátní působnost Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
+420 267 122 000
+420 267 121 111
info@mzp.cz
web
Celostátní působnost Úřad práce
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
+420 844 844 803
posta@uradprace.cz
web
Celostátní působnost Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
posta@uoou.cz
web
Celostátní působnost Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno
+420 542 542 111
podatelna@ochrance.cz
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna pro občany MČ Praha 4
Nuselská radnice
Táborská 350
140 00 Praha 4
+420 800 194 237
radnice@praha4.cz
web
Hlavní město Praha Bezplatná právní poradna ve spolupráci s MČ Praha 11 (Iuridicum Remedium, z. s.)
Vidimova 1324
149 00 Praha 11
+420 776 703 170
+420 800 104 300
web
Hlavní město Praha Bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Praze
+420 221 729 011
web
Hlavní město Praha Česká obchodní inspekce Praha
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 207
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Člověk v tísni
Náměstí 14. října 3
150 00 Praha 5
+420 257 215 629
web
Hlavní město Praha Finanční arbitr
Legerova 69
110 00 Praha 1
+420 257 042 070
arbitr@finarbitr.cz
web
Hlavní město Praha Finanční úřad Praha
Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1
+420 241 014 111
podatelna2000@fs.mfcr.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna Praha
Jakubská 3
110 00 Praha 1
+420 222 310 110
op.praha1@seznam.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna REMEDIUM, Praha
Křišťanova 15
130 00 Praha 3
+420 272 743 666
+420 605 284 737
obcanskaporadna@remedium.cz
web
Hlavní město Praha Občanská poradna Společnou cestou, o. s., Praha
Spytihněvova 4
128 00 Praha 2
+420 223 011 642
info@spolcest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Osobní poradna SOS – Asociace v Praze
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha - Nové Město
+420 721 034 503
praha@asociace-sos.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5
+420 602 646 940
poradna@helcom.cz
web
Hlavní město Praha Poradna dTEST, Praha
Černomořská 419/10
101 00 Praha 10 - Vršovice
+420 299 149 009
+420 241 404 922
dtest@dtest.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Poradna Exekutorského úřadu Praha 10
Dědinská 893/29
160 00 Praha 6
+420 224 319 204
web
Hlavní město Praha Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Ječná 548/7
120 00 Praha 2
+420 270 003 280
dotazy@poradna-prava.cz
web
Hlavní město Praha Poradna při finanční tísni, Praha
Americká 22
120 00 Praha 2
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Hlavní město Praha Právní poradna Exekutorské komory
Varšavská 37
120 00 Praha 2
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Hlavní město Praha Proxima Sociale o.p.s., Praha
Rakovského 3138
143 00 Praha 12
+420 241 770 232
poradna@proximasociale.cz
web
Hlavní město Praha Regionální středisko České advokátní komory Praha
JUDr. Petr Meduna
Revoluční 23/1044
100 00 Praha 1
+420 224 215 182
meduna@akmeduna.cz
Hlavní město Praha RUBIKON Centrum
Korunní 101
130 00 Praha 3
+420 739 470 408
info@rubikoncentrum.cz
web
Hlavní město Praha Sdružení českých spotřebitelů, Praha
Pod Altánem 99/103
100 00 Praha 10 - Strašnice
+420 495 215 266
+420 261 263 574
spotrebitel@regio.cz
web
on‑line dotaz
Hlavní město Praha Spotřebitel net, osobní poradna 1, Praha
Bělehradská 118
120 00 Praha 2
+420 603 791 093
+420 775 476 080
spotrebitel@spotrebitel.net
web
Hlavní město Praha Spotřebitel net, osobní poradna 2, Praha
Masarykovo nábřeží 4
120 00 Praha 2
+420 775 476 080
spotrebitel@spotrebitel.net
web
Hlavní město Praha Spotřebitel net, osobní poradna 3, Praha
Bělehradská 118
120 00 Praha 2
+420 222 516 521
spotrebitel@spotrebitel.net
web
Hlavní město Praha Úřad práce Praha
Domažlická 1139/11
130 00 Praha 3
+420 950 178 111
podatelna@aa.mpsv.cz
web
Jihočeský kraj Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích (Probační a mediační služba České Budějovice)
Karla IV. 12
370 01 České Budějovice
+420 737 231 286
mpilny@pms.justice.cz
web
Jihočeský kraj Bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Českých Budějovicích
Správa domů s.r.o.
Čéčova 44
370 00 České Budějovice
-
Jihočeský kraj Česká obchodní inspekce České Budějovice
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
web
on‑line dotaz
Jihočeský kraj Finanční úřad v Českých Budějovicích
Mánesova 1803
371 87 České Budějovice
+420 387 722 111
podatelna2200@fs.mfcr.cz
web
Jihočeský kraj ICOS Český Krumlov, o. p. s.
5. května 251
381 01 Český Krumlov
+420 380 712 202
icos@krumlov.cz
web
Jihočeský kraj Inkano Písek
Karlova 108
397 01 Písek
+420 382 210 319
poradna@inkano.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice)
Zlatá stezka 145
383 01 Prachatice
+420 388 424 196
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj KreBul, o. p. s. (Občanská poradna Prachatice, pracoviště Vimperk)
Nad Stadionem 199
385 01 Vimperk
+420 723 123 093
poradna@krebul.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna (Farní charita Týn nad Vltavou)
Dr. Hajného 22
389 01 Vodňany
+420 731 402 995
poradna@farnicharitatyn.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna (Farní charita Týn nad Vltavou)
Děkanská 220
375 01 Týn nad Vltavou
+420 385 731 553
+420 731 402 990
poradna@farnicharitatyn.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s., České Budějovice
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
+420 387 222 838
+420 606 720 095
poradna@jihoceskarozvojova.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Tábor
Diecézní charita České Budějovice
Dobrovského 705
390 01 Tábor
+420 731 619 842
poradnatabor@charitacb.cz
web
Jihočeský kraj Občanská poradna Třeboň
Chelčického 2
379 01 Třeboň
+420 384 72 14 27
+420 775 566 971
charita.trebon@seznam.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 13
370 01 České Budějovice
+420 387 201 915
+420 608 032 385
poradna@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Táboře
Vančurova 2904
390 01 Tábor
+420 608 032 385
poradna@asociace-sos.cz
web
Jihočeský kraj Poradna Městského úřadu Jindřichův Hradec
Janderova 147/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 702 148 771
+420 724 363 260
poradna@jh.cz
web
Jihočeský kraj Poradna pro lidi v nouzi (Farní charita Jindřichův Hradec)
Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
+420 731 604 554
+420 730 540 628
info.jhradec@dchcb.charita.cz
web
Jihočeský kraj Regionální středisko České advokátní komory v Českých Budějovicích
JUDr. František Smejkal
AK Klavíkova 18,
370 04 České Budějovice
+420 387 311 455
smejkal@volny.cz
Jihočeský kraj Sdružení českých spotřebitelů Volyně
Nám. Svobody 34
387 01 Volyně
+420 775 061 622
scduskova@seznam.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Budovcova 207/6
397 01 Písek
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Pravdova 837
377 01 Jindřichův Hradec
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj THEIA Krizové centrum o. p. s.
Mánesova 11/3b
370 01 České Budějovice
+420 775 202 421
pomoc@theia.cz
web
Jihočeský kraj Úřad práce České Budějovice
Klavíkova 1570/7
370 04 České Budějovice 4
+420 950 109 111
podatelna@cb.mpsv.cz
web
Jihomoravský kraj Česká obchodní inspekce Brno
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 545 125 911
web
Jihomoravský kraj Finanční úřad Brno
Nám. Svobody 4
602 00 Brno Střed
+420 542 191 111
Podatelna3000@fs.mfcr.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Boskovice (Oblastní charita Blansko)
U lázní 1734
680 01 Boskovice
+420 516 411 583
poradna.boskovice@blansko.charita.cz
pomoc@charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Bučovice (Oblastní charita Hodonín)
Sovětská 912
685 01 Bučovice
+420 739 389 266
+420 517 380 451
poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Hodonín (Oblastní charita Hodonín)
Wilsonova 7
695 05 Hodonín
+420 972 633 578
+420 731 425 497
poradna@hodonin.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Charitní poradna Slavkov u Brna (Oblastní charita Hodonín)
Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna
+420 731 646 977
+420 544 212 021
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
web
on‑line dotaz
Jihomoravský kraj Charitní poradna Znojmo (Oblastní charita Znojmo)
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
+420 731 402 782
+420 515 221 986
poradna@znojmo.charita.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
tř. 1. máje 39
691 41 Břeclav - Poštorná
+420 519 324 849
breclav@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
+420 543 213 310
iqrs@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis z. s.
Husovická 2
614 00 Brno
+420 733 127 471
petra.borovickova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj IQ Roma servis, z. s. (pobočka Vyškov)
nám. Československé armády 1/2A
682 01 Vyškov
+420 774 898 817
silvie.elsnerova@iqrs.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna (Charita Kyjov)
Palackého 194
697 01 Kyjov
+420 724 353 902
klara.blahusova@kyjov.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Brno
Anenská 10
602 00 Brno
+420 545 241 828
poradna.brno@volny.cz
web
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna KROK Kyjov, z. ú.
třída Komenského 2124/88
697 01 Kyjov
+420 518 616 801
+420 732 137 357
oskrok@oskrok.cz
agentura@oskrok.cz
web
Jihomoravský kraj Občanská poradna Veselí nad Moravou (Charita Veselí nad Moravou)
Masarykova 136
698 01 Veselí nad Moravou
+420 518 326 227
poradna@veselinm.charita.cz
web
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Brně
Mečová 5
602 00 Brno
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
mazalova@asociace-sos.cz
web
Jihomoravský kraj Osobní poradna SOS – Asociace ve Vyškově
Nádražní 4
682 01 Vyškov
+420 542 210 549
+420 605 043 084
poradna@asociace-sos.cz
turkova@asociace-sos.cz
web
Jihomoravský kraj Právní poradna Exekutorské komory Brno
Hrnčířská 27
602 00 Brno
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Jihomoravský kraj Regionální středisko + bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Brně
Roosveltova 16
602 00 Brno
+420 542 514 401
+420 542 514 402
sekr@cakbrno.cz
web
Jihomoravský kraj Sdružení českých spotřebitelů Znojmo
Horní Česká 36
669 02 Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo
+420 604 242 417
+420 515 216 510
jimorava@regio.cz
dvorak@muznojmo.cz
web
Jihomoravský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Křtiny (výjezdní)
Křtiny 26
679 05 Křtiny
+420 516 439 109
poradna@sos-msk.cz
web
Jihomoravský kraj Úřad práce Brno
Polní 1011/37
Štýřice
639 00 Brno 39
+420 950 104 111
posta@bm.mpsv.cz
web
Karlovarský kraj Česká obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 377 323 596
web
on‑line dotaz
Karlovarský kraj Člověk v tísni
Blahoslavova 18/5
360 01 Karlovy Vary
+420 777 333 879
jan.nemecek@clovekvtisni.cz
web
Karlovarský kraj Finanční úřad Karlovy Vary
Krymská 2a
360 01 Karlovy Vary
+420 353 101 111
podatelna2400@fs.mfcr.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Cheb
Koželužská 19
350 02 Cheb
+420 731 433 134
poradnach@dchp.charita.cz
web
Karlovarský kraj Občanská poradna Karlovy Vary
Sokolovská 71
360 05 Karlovy Vary - Rybáře
+420 353 224 804
opkv@volny.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. s.
26 dubna 591
350 02 Cheb
+420 734 590 941
cheb@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj RUBIKON Centrum, z. s.
Vítězná 624
357 35 Chodov
+420 778 424 024
chodov@rubikoncentrum.cz
web
Karlovarský kraj Spotřebitel net, osobní poradna 6, Sokolov
Zámecká 2
356 01 Sokolov
+420 725 405 067
+420 775 476 080
spotrebitel@spotrebitel.net
web
Karlovarský kraj Úřad práce Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary 1
+420 950 125 111
podatelna@kv.mpsv.cz
web
Kraj Vysočina Centrum J.J.Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štefanikovo nám. 1972/2
586 01 Jihlava
+420 567 155 028
kcji@pestalozzi.cz
web
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce
Tolstého 15
586 01 Jihlava
+420 567 302 351
web
Kraj Vysočina Česká obchodní inspekce Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu v Českých Budějovicích
Mánesova 1803/3a
370 21 České Budějovice
+420 387 722 338
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Finanční úřad Jihlava
Tolstého 2
586 01 Jihlava
+420 567 559 111
podatelna2900@fs.mfcr.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Dačice (domovská Jihlava)
Bratrská 221
380 01 Dačice
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod
B. Němcové 188
580 01 Havlíčkův Brod
+420 569 425 630
+420 777 736 048
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Jihlava
Žižkova 13
586 01 Jihlava
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Moravské Budějovice (domovská Třebíč)
Náměstí Míru 26
676 02 Moravské Budějovice
+420 777 720 165
poradna.mb@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Nové Město na Moravě, při Portimo, o.p.s.
Vratislavovo nám. 12
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 616 121
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Pelhřimov
Pražská 127
393 01 Pelhřimov
+420 565 327 110
+420 720 417 850
poradna@pelhrim.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Světlá nad Sázavou (domovská Havlíčkův Brod)
Sázavská 598
582 091 Světlá nad Sázavou
+420 777 736 048
poradna@charitahb.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Telč (domovská Jihlava)
Masarykova ulice 330
588 56 Telč
+420 567 330 164
+420 739 178 390
opj@volny.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Třebíč
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
+420 568 845 348
+420 724 304 718
poradna.tr@optrebic.cz
web
on‑line dotaz
Kraj Vysočina Občanská poradna Velké Meziříčí (domovská Žďár nad Sázavou)
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
+420 721 137 458
nfo@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Občanská poradna Žďár nad Sázavou
Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 566 520 165
info@opzdar.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Bystřici nad Perštejnem
Příční ul. 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 590 337
+420 542 210 549
+420 603 433 216
poradna@asociace-sos.cz
marie.hanakova@bystricenp.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace v Jihlavě
Třebízského 16
586 01 Jihlava
+420 721 904 668
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
hanak@asociace-sos.cz
web
Kraj Vysočina Osobní poradna SOS – Asociace ve Velkém Meziříčí
Náměstí 28
594 01 Velké Meziříčí
poradna@asociace-sos.cz
web
Kraj Vysočina Portimo, Bystřice nad Pernštejnem (domovská Nové město na Moravě)
Zahradní 580
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 688 227
+420 731 487 284
+420 733 510 693
op@portimo.cz
web
Kraj Vysočina Úřad práce Jihlava
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava 1
+420 950 123 111
podatelna@ji.mpsv.cz
web
Královéhradecký kraj Česká obchodní inspekce Hradec Králové
Balbínova 821/8
500 03 Hradec Králové
+420 495 057 170
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Finanční úřad Hradec Králové
Horova 7
500 02 Hradec Králové
+420 495 851 111
podatelna2700@fs.mfcr.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Jičín (domovská Hradec Králové)
Vrchlického 824
506 01 Jičín
+420 736 472 676
opjicin@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Náchod (domovská Hradec Králové)
Kamenice 113
547 01 Náchod
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou, při AGAPÉ o. s.
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 775 475 796
oprk@wo.cz
web
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko Hradec Králové, o.p.s.
Třída ČSA 543
500 02 Hradec Králové
+ 420 734 734 818
ophk@ops.cz
web
on‑line dotaz
Královéhradecký kraj Občanské poradenské středisko, o. p. s. Kostelec nad Orlicí (domovská Hradec Králové)
Příkopy 530
517 41 Kostelec nad Orlicí
+420 734 370 960
opnachod@ops.cz
web
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Albrechticích nad Orlicí
Na Drahách 110
517 22 Albrechtice nad Orlicí
+420 494 371 638
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
Královéhradecký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Hradci Králové
Gočárova třída 1620
500 02 Hradec Králové
+ 420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
cerny@asociace-sos.cz
web
Královéhradecký kraj Poradna Exekutorského úřadu Hradec Králové
Velké náměstí 162/5
500 03 Hradec Králové
+420 515 917 586
+420 604 264 105
bezplatna.poradna@exekutorstika.com
web
Královéhradecký kraj Poradna pro lidi v tísni (Oblastní charita Hradec Králové)
Kotěrova 847
500 03 Hradec Králové
+420 495 591 382
+420 777 737 612
plt@hk.caritas.cz
web
Královéhradecký kraj Poradna při finanční tísni Hradec Králové
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Královéhradecký kraj Regionální středisko + bezplatné právní poradenství při České advokátní kontrole v Hradci Králové
Resslova 1253
500 02 Hradec Králové
+420 495 534 081
recepce@hjf.cz
Královéhradecký kraj Sdružení českých spotřebitelů Hradec Králové
Tř. Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
+420 495 215 266
krejcar@regio.cz
vanova@regio.cz
spotrebitel@regio.cz
web
Královéhradecký kraj Úřad práce Hradec Králové
Wonkova 1142/1
500 02 Hradec Králové
+420 950 116 111
podatelna@hk.mpsv.cz
web
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce
Nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1
+420 485 244 326
web
Liberecký kraj Česká obchodní inspekce pro Liberecký kraj v Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 209 493
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Člověk v tísni
Václavská 471
463 34 Hrádek nad Nisou
+420 778 409 667
petra.baslova@clovekvtisni.cz
web
Liberecký kraj Člověk v tísni
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec
+420 731 690 480
web
Liberecký kraj Finanční úřad Liberec
1. máje 97
460 02 Liberec
+420 485 211 111
podatelna2600@fs.mfcr.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Česká Lípa, OS D (domovská Liberec)
Farní charita
Dubická 992/14
470 01 Česká Lípa
+420 774 116 779
d-os@volny.cz
obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Frýdlant v Čechách, OS D (domovská Liberec)
Havlíčkovo náměstí
464 01 Frýdlant
+420 485 152 070
+420 775 077 234
d-os@volny.cz
obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Jablonec nad Nisou
Lidická 24
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 483 320 649
+420 723 093 253
poradna-jbc@volny.cz
web
on‑line dotaz
Liberecký kraj Občanská poradna Jablonec nad Nisou, OS D (domovská Liberec)
Spolkový dům
Emilie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad Nisou
+420 485 152 070
+420 775 077 618
d-os@volny.cz
obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Jilemnice, OS D (domovská Liberec)
Metyšova 372
514 01 Jilemnice
+420 777 098 277
poradna.jilemnice@d-os.net
web
Liberecký kraj Občanská poradna Nový Bor, OS D (domovská Liberec)
Nemocniční 369
473 01 Nový Bor
+420 485 152 070
d-os@volny.cz
obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna OS D Liberec
Švermova 32
460 10 Liberec 10
+420 485 152 070
obcanskaporadna.lbc@volny.cz
web
Liberecký kraj Občanská poradna Turnov, OS D (domovská Liberec)
Skálova 466
511 01 Turnov
+420 777 098 277
poradna.turnov@d-os.net
web
Liberecký kraj Poradna při finanční tísni Česká Lípa
Jindřicha z Lipé 127
470 01 Česká Lípa
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Liberecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, Liberec
Zahradní 415/10
460 01 Liberec
+420 607 922 405
poradna@sos-msk.cz
web
Liberecký kraj Sociální poradenství Tanvald (Oblastní charita Most)
Hlavní 1309
468 51 Smržovka
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz
web
Liberecký kraj Úřad práce Liberec
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 1
+420 950 132 111
podatelna@lb.mpsv.cz
web
Moravskoslezský kraj Bezplatná právní poradna (Charita Jablunkov)
Bukovecká 479
739 91 Jablunkov
+420 733 755 843
jablunkov@caritas.cz
web
Moravskoslezský kraj Česká obchodní inspekce Ostrava
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 554 818 211
podatelna@coi.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
Zacpalova 27
746 01 Opava
+420 733 532 745
+420 734 202 918
simona.kellerova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Eurotopia, o. p. s.
ČSL Armády 43b
794 01 Krnov
+420 733 532 745
+420 603 108 011
simona.kellerova@eurotopia.cz
web
Moravskoslezský kraj Finanční úřad Ostrava
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava-Přívoz
+420 596 651 111
Podatelna3200@fs.mfcr.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Bohumín při Charitě Bohumín
Štefánikova 957
735 81 Bohumín -Nový Bohumín
+420 596 016 715
+420 739 002 717
opbohumin@seznam.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Kopřivnice (domovská Nový Jičín)
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
+420 556 879 634
+420 777 735 555
czp.novyjicin@czp-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Nový Jičín
Sokolovská 617/9
741 01 Nový Jičín
+420 556 709 403
+420 777 735 555
czp.novyjicin@czp-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Opava, při Charitě Opava
Kylešovská 10
746 01 Opava
+420 553 616 437
+420 553 612 780
+420 731 316 552
obcanskaporadna@charitaopava.cz
info@charitaopava.cz
web
on‑line dotaz
Moravskoslezský kraj Občanská poradna při Centru nové naděje Frýdek – Místek
Palackého 129
738 01 Frýdek-Místek
+420 558 629 223
+420 773 173 604
cnnfm@cnnfm.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie Havířov - Prostřední Suchá
Hornická 855/2
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
+420 734 862 311
obcan.sucha@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie Havířov - Šumbark (domovská Karviná)
Opletalova 4/607
736 01 Havířov - Šumbark
+420 734 864 124
obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie Ostrava (domovská Karviná)
Velká 19
702 00 Ostrava
+420 734 645 275
obcan.ov@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna Slezské diakonie v Karviné
V Aleji 435
743 01 Karviná - Ráj
+420 596 323 031
+420 737 254 094
obcan.ka@slezskadiakonie.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava - Přívoz
U Tiskárny 3
702 00 Ostrava – Přívoz
+420 596 113 890
+420 602 248 693
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Ostrava-Poruba (domovská Ostrava – Přívoz)
Dělnická 387/20
708 00 Ostrava – Prouba
+420 591 124 979
+420 778 059 313
poradna@jekhetane.cz
web
Moravskoslezský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Novém Jičíně
Sokolovská 26
741 01 Nový Jičín
+ 420 542 210 549
+ 420 542 210 778
poradna@asociace-sos.cz
milankoplik@email.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna při finanční tísni Ostrava
Vítkovická 1
702 00 Moravská Ostrava
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Moravskoslezský kraj Poradna Příbor (domovská Nový Jičín)
náměstí S. Freuda 9
742 58 Příbor
+420 556 709 403
+420 777 735 555
czp.novyjicin@czp-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Právní poradna Exekutorské komory Ostrava
Velká 19
702 00 Moravská Ostrava
+420 515 917 586
+420 734 645 275
web
Moravskoslezský kraj Regionální středisko + bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Ostravě
JUDr. Aleš Vídenský AK
Sokolská tř. 22
702 00 Ostrava
+420 596 116 901
advokatkanc@akostrava.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bohumíně
Čáslavská 1067
735 81 Bohumín
+420 605 801 362
+420 723 692 166
bohumin@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Bruntále (výjezdní)
Nádražní 20
792 01 Bruntál
+420 554 706 276
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Českém Těšíně (výjezdní)
Střelniční 1
737 01 Český Těšín
+420 558 712 695
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Novém Jičíně (výjezdní)
Divadelní 8
741 01 Nový Jičín
+420 556 768 309
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Opavě (výjezdní)
Krnovská 71 C
746 01 Opava
+420 553 756 601
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Ostravě
Střelniční 8
702 00 Ostrava
+420 596 111 252
+420 606 382 280
ostrava@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frenštátu pod Radhoštěm (výjezdní)
Nám. Míru 1
744 01 Frenštát p. R.
+420 556 833 270
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Frýdku Místku (výjezdní)
Křížový podchod
738 01 Frýdek-Místek
+420 595 170 999
+420 602 722 584
poradna@sos-msk.cz
web
Moravskoslezský kraj Spotřebitel net, osobní poradna 5, Frýdek-Místek
Mariánské náměstí 146
738 01 Frýdek-Místek
+420 603 791 093
spotrebitel@spotrebitel.net
web
Moravskoslezský kraj Úřad práce
Zahradní 368/12
702 00 Ostrava 2
+420 950 143 511
posta@ot.mpsv.cz
web
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce
Krapkova 1159/3
779 00 Olomouc
+420 585 223 317
web
Olomoucký kraj Česká obchodní inspekce pro Olomoucký kraj v Ostravě
Provozní 5491/1
722 00 Ostrava Třebovice
+420 554 818 211
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Člověk v tísni
Litovelská 14
779 00 Olomouc
+420 608 732 386
web
Olomoucký kraj Finanční úřad Olomouc
Lazecká 545/22
779 11 Olomouc
+420 585 541 111
Podatelna3100@fs.mfcr.cz
web
Olomoucký kraj Charitní poradna Nedlužím (Charita Štenberk)
Šternberská 497
783 91 Uničov
+420 585 054 519
dana.vrzalikova@sternberk.charita.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna (Charita Zábřeh)
Valová 290/9
789 01 Zábřeh
+420 583 412 589
+420 736 509 435
poradna@charitazabreh.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna a poradna pro dlužníky (Oblastní charita Přerov)
9. května 82
750 02 Přerov
+420 581 209 298
poradna@prerov.charita.cz
web
Olomoucký kraj Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE Šumperk (domovská Ostrava – Přívoz)
Hlavní třída 13/3
787 01 Šumperk
+420 583 212 274
+420 725 101 815
poradna.sumperk@jekhetane.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Olomouci
Třída Svobody 26
771 00 Olomouc
+420 585 633 403
poradna@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Prostějově
Skálovo nám. 6
796 01 Prostějov
+420 732 281 388
+420 542 210 549
+420 542 210 778
+420 582 329 660
poradna@asociace-sos.cz
plajner@asociace-sos.cz
web
Olomoucký kraj PONTIS Šumperk o. p. s
Gen. Svobody 2800/68
787 01 Šumperk
+420 583 211 766
pontis@pontis.cz
web
on‑line dotaz
Olomoucký kraj Poradenské centrum pro dlužníky – SPES Olomouc
Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc
+420 777 723 598
+420 739 162 582
spes@pomocsdluhy.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni Prostějov
Školní 4
796 01 Prostějov
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni Šumperk
Jesenická 31
787 01 Šumperk
+420 800 722 722
+420 595 532 740
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Poradna při finanční tísni, o. p. s.
Školní 4
796 01 Prostějov
+420 595 532 740
+420 800 722 722
poradna@financnitisen.cz
web
Olomoucký kraj Regionální středisko + bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Olomouci
Mgr. Michal Zahnáš
772 00 Olomouc
+420 585 220 042
zahnas@orlet-zahnas.cz
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Hranice)
Zámecká 118
753 01 Hranice
+420 608 722 582
poradna@sos-msk.cz
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Jeseník)
Dukelská 718
790 01 Jeseník
+ 420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Olomouc)
Javořičská 2
779 00 Olomouc
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Olomouci (výjezdní)
Jiráskova 9
779 00 Olomouc
+420 608 722 582
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Přerově (výjezdní)
Kramářova 23
750 02 Přerov
+420 596 111 252
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Olomoucký kraj Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. (Dluhová poradna Jeseník)
K. Čapka 1147/10
790 01 Jeseník
+420 607 697 015
dluhovaporadnahorky@gmail.com
web
Olomoucký kraj Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
Wurmova 5
779 00 Olomouc
+420 734 435 078
skp@olomouc.charita.cz
web
Olomoucký kraj Úřad práce Olomouc
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc 9
+420 950 141 111
podatelna@ol.mpsv.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Milady Horákové 10
568 02 Svitavy
+420 461 321 100
+420 725 719 029
kcsvi@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum)
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
+420 469 623 899
+420 724 837 218
kc@pestalozzi.cz
ambulance@pestalozzi.cz
web
Pardubický kraj Česká obchodní inspekce pro Pardubický kraj v Hradci Králové
Balbínova 821/8
500 03 Hradec Králové
+420 495 057 170
web
on‑line dotaz
Pardubický kraj Finanční úřad Pardubice
Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice 1
+420 466 731 111
podatelna2800@fs.mfcr.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna
Poděbradovo náměstí 1
539 01 Hlinsko
+420 777 306 998
+420 602 540 174
op@mostlp.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna (Oblastní Charita Moravská Třebová)
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
+420 736 503 393
poradna@mtrebova.charita.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Chrudim
Školní náměstí 56
537 01 Chrudim
+420 469 319 700
+420 469 622 953
op.chrudim@tiscali.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Králíky (domovská Ústí nad Orlicí)
Moravská 647
561 69 Králíky
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@orlicko.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Lanškroun (domovská Ústí nad Orlicí)
Havlíčkova 1129
563 01 Lanškroun
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@orlicko.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Letohrad (domovská Ústí nad Orlicí)
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@orlicko.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Litomyšl (domovská Polička)
Moravská 1222
570 01 Litomyšl
+420 461 725 552
+420 461 721 272
+420 461 722 218
poradna@policka.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Pardubice, o. s.
17. listopadu 237
530 02 Pardubice
+420 466 989 574
op.pce@seznam.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Polička
Vrchlického 185
572 01 Polička
+420 461 723 758
+420 731 604 683
poradna@policka.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
+420 465 520 520
+420 734 281 415
poradna@orlicko.cz
web
Pardubický kraj Občanská poradna Vysoké Mýto (domovská Ústí nad Orlicí)
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto
+420 468 003 465
+420 734 281 415
poradna@orlicko.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Pardubice)
Bělehradská 389
530 09 Pardubice
+420 466 335 630
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Chocni (výjezdní)
Dolní 222
565 01 Choceň
+420 724 383 488
+420 606 382 280
+420 608 722 582
poradna@sos-msk.cz
web
Pardubický kraj Úřad práce Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2
+420 950 144 111
podatelna@pa.mpsv.cz
web
Plzeňský kraj Bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Plzni
Dům kultury Peklo
Pobřežní 10
326 00 Plzeň
Plzeňský kraj Česká obchodní inspekce Plzeň
Houškova 661/33
326 00 Plzeň
+420 377 323 596
web
on‑line dotaz
Plzeňský kraj Člověk v tísni
Mikulášské náměstí 17
326 00 Plzeň
+420 377 240 090
web
Plzeňský kraj Finanční úřad Plzeň
Hálkova 14
305 72 Plzeň 3
+420 377 160 111
podatelna2300@fs.mfcr.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Dobřany (domovská Plzeň)
Náměstí TGM 5
334 41 Dobřany
+420 777 944 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Plzeň
Koterovská 41
326 00 Plzeň
+420 377 456 468
+420 777 964 563
poradna@opplzen.cz
web
Plzeňský kraj Občanská poradna Rokycany
Svazu Bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
+420 371 709 610
+420 775 720 492
kpt.zapad@diakonie.cz
zapad@diakonie.cz
web
Plzeňský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Plzni
Sady Pětatřicátníků 33
301 00 Plzeň
+420 776 532 277
+420 542 210 549
+420 542 210 778
plzen@asociace-sos.cz
web
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Klatovy (Diakonie Západ)
Vídeňská 181
339 01 Klatovy
+420 734 393 161
poradna.klatovy@diakonie.cz
web
Plzeňský kraj Poradna pro občany v nesnázích Plzeň (Diakonie Západ)
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 735 795 556
poradna.plzen@diakonie.cz
web
Plzeňský kraj Poradna při finanční tísni Plzeň
Martinská 2
321 00 Plzeň
+420 800 722 722
+420 222 922 240
poradna@financnitisen.cz
web
Plzeňský kraj Právní poradna Exekutorské komory Plzeň
Prokopova 25
301 00 Plzeň
+420 515 917 586
+420 210 311 000
web
Plzeňský kraj Regionální středisko České advokátní komory Plzeň
JUDr. Julie Šindelářová
AK Mikulášská třída 9
326 00 Plzeň
+420 377 321 490
julie.sindelarova@worldonline.cz
Plzeňský kraj Úřad práce Plzeň
Kaplířova 2731/7
320 73 Plzeň 1
+420 950 148 111
podatelna@pm.mpsv.cz
web
Plzeňský kraj Západočeské sdružení obrany spotřebitelů o. s., Plzeň
Majerova 4
301 00 Plzeň 1
+420 721 950 386
+420 721 950 431
+420 721 950 432
+420 722 312 472
poradna@spotrebitele.org
web
web
Středočeský kraj Bezplatná právní poradna - informační centrum
Křížovnické náměstí 1
25229 Dobřichovice
+420 608 859 623
poradna@janholasek.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Benešov)
Masarykovo nám. 1
256 01 Benešov u Prahy
+420 312 315 284
+420 774 780 107
poradnabenesov@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Mnichovice)
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
+420 312 315 284
+420 774 780 107
poradnamnichovice@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Cesta integrace, o. p. s. (Občanská poradna Říčany)
Masarykovo nám. 6
251 01 Říčany
+420 312 315 287
+420 728 677 285
info@cestaintegrace.cz
web
Středočeský kraj Česká obchodní inspekce pro Středočeský kraj v Praze
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Člověk v tísni
Kročehlavská 1311
272 01 Kladno
+420 311 320 700
+420 311 320 703
web
Středočeský kraj Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Žitná 12
120 00 Praha 2
+420 257 004 111
podatelna2100@fs.mfcr.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Diakonie, Čáslav
Komenského náměstí 140
286 01 Čáslav
+420 327 314 379
+420 734 410 990
op@diakonie-caslav.cz
info@diakonie.cz
prevence.stred@diakonie.cz
web
on‑line dotaz
Středočeský kraj Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.p.s., Dobříš (domovská Praha 12)
Jáchymovská 1869
263 01 Dobříš
+420 241 770 232
poradna@proximasociale.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (domovská Nymburk)
Na Dolíku 53
250 01 Brandýs nad Labem
+420 775 561 848
+420 731 588 632
+420 325 511 148
info@opnymburk.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Čelákovice (domovská Nymburk)
nám. 5. května
250 88 Čelákovice
+420 775 561 848
info@opnymburk.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Kolín (domovská Nymburk)
Na Pustině 1068
280 02 Kolín
+420 731 588 632
info@opnymburk.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Městec Králové (domovská Nymburk)
nám. Republiky 1
289 03 Městec Králové
+420 731 588 632
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Nymburk
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
+420 325 511 148
+420 731 588 632
info@opnymburk.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Pečky (domovská Nymburk)
tř. Jana Švermy 141
289 11 Pečky
+420 325 511 148
+420 775 561 846
info@opnymburk.cz
web
Středočeský kraj Občanská poradna Respondeo Poděbrady (domovská Nymburk)
nám. T. G. Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
+420 731 588 632
+420 325 511 148
web
Středočeský kraj Poradna města Příbram
Čs. armády 5
261 01 Příbram IV
+420 318 498 281
+420 318 498 282
poradna@mesto-pribram.cz
web
Středočeský kraj Poradna při finanční tísni Příbram
Tyršova 107
261 19 Příbram 1
+420 318 402 291
poradna@mesto-pribram.cz
dluhovaporadna@mesto-pribram.cz
web
Středočeský kraj Regionální středisko + Bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Benešově
JUDr. Roman Premus AK
Masarykovo nám. 225
256 01 Benešov
+420 317 763 533
premus@pravni.cz
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. s.
T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram
+420 777 496 368
pribram@rubikoncentrum.cz
Středočeský kraj RUBIKON Centrum, z. s.
Mostní 77
280 02 Kolín
+420 778 424 979
kolin@rubikoncentrum.cz
web
Středočeský kraj Sociální poradna s terénní službou Racek (Oblastní charita Kutná Hora)
Havířská 403
284 01 Kutná Hora
+420 327 315 717
+420 733 755 970
poradna.charita@kh.cz
web
Středočeský kraj Úřad práce v Příbrami
náměstí T. G. Masaryka 145
261 01 Příbram 1
+420 950 156 111
podatelna@pb.mpsv.cz
web
Středočeský kraj Zábradlí Kladno
Víta Nejedlého 1503
272 01 Kladno
+420 720 453 672
info@zabradlikladno.cz
web
Ústecký kraj Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o. p. s.
Rakovnická 2502
440 01 Louny
+420 415 654 308
+420 608 108 373
szdp.louny@seznam.cz
web
Ústecký kraj Česká obchodní inspekce v Ústí nad Labem
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
+420 475 209 493
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Člověk v tísni
Teplická 555
418 01 Bílina
+420 778 402 398
petra.hauptmanova@clovekvtisni.cz
web
Ústecký kraj Člověk v tísni
Nerudova 1
430 01 Chomutov
+420 411 140 170
web
Ústecký kraj Člověk v tísni
Prokopa Diviše 1605
400 01 Ústí nad Labem
+420 777 787 938
usti@clovekvtisni.cz
web
Ústecký kraj Finanční úřad Ústí nad Labem
Velká Hradební 61
400 21 Ústí nad Labem
+420 475 252 111
podatelna2500@fs.mfcr.cz
web
Ústecký kraj Charitní poradna Restart
Školní 3
410 02 Lovosice
+420 739 381 949
petra.buriankova@fchlovosice.cz
web
Ústecký kraj Městský ústav sociálních služeb Jirkov
U Dubu 1562
431 11 Jirkov
+420 474 684 432
poradna@meussj.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Prunéřov 377
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
poradna.kadan@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Kadaň
Jana Švermy 569
432 01 Kadaň
+420 778 412 438
poradna.kadan@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Klášterec nad Ohří
Osvobozená 556
431 51 Klášterec nad Ohří
+420 474 770 734
klasterec@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Naděje Litoměřice
Pokratická 212/38
412 01 Litoměřice
+420 778 407 227
p.smetanova@nadeje.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Děčín
Lužická 727
405 02 Děčín
+420 774 775 010
osmyden@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Agentura Osmý den, O.P.S., Ústí nad Labem
Dvořákova 6
400 01 Ústí nad Labem
+420 774 775 014
info@osmyden.cz
osmyden@osmyden.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Děčín
Zbrojnická 779/7
405 02 Děčín 4
+420 412 517 368
poradna@chsd.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Most
Tř. Budovatelů 2957
434 01 Most
+420 417 638 955
+420 721 258 865
op@most.diakonie.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna při Farní charitě Teplice
Thámova 711/20
415 01 Teplice
+420 477 070 007
+420 720 995 180
opteplice@gmail.com
web
on‑line dotaz
Ústecký kraj Občanská poradna Rumburk
Sukova 1055
408 01 Rumburk
+420 412 384 745
op@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Občanská poradna Šluknov (domovská Rumburk)
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
+420 739 841 280
op.slk@charitarumburk.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální poradenství Duchcov (Oblastní charita Most)
Nádražní 555/9
419 01 Duchcov
+420 417 533 124
+420 775 713 803
heidlbergerova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Odborné sociální poradenství Litvínov (Oblastní charita Most)
Ruská 945
434 03 Litvínov
+420 767 762 202
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni Litvínov
Holešická 248
435 42 Litvínov – Janov
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Poradna při finanční tísni Ústí nad Labem
Dlouhá 15
400 01 Ústí nad Labem
+420 800 722 722
+420 411 135 200
poradna@financnitisen.cz
web
Ústecký kraj Radka Kadaň
Kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
+420 734 453 684
scr@kadan.cz
web
Ústecký kraj Regionální středisko + bezplatné právní poradenství při České advokátní komoře v Ústí nad Labem
JUDr. Zdeněk Grus
Resslova 1754/3
400 01 Ústí nad Labem
+420 602 508 875
gruszdenek@hotmail.cz
Ústecký kraj RUBIKON Centrum Ústí nad Labem
Velká Hradební 2
400 01 Ústí nad Labem
+420 734 491 029
usti@rubikoncentrum.cz
web
Ústecký kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Děčín)
Dvořákova 1331/20
405 01 Děčín II
+420 773 772 683
poradna@sos-msk.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradenství (Sociální služby Chomutov)
Písečná 5030
430 04 Chomutov
+420 474 620 005
+420 474 659 241
poradna@soschomutov.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov I (Oblastní charita Most)
17. listopadu 5461
430 04 Chomutov
+420 775 713 219
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Chomutov II (Oblastní charita Most)
Zahradní 5321
430 05 Chomutov
+420 775 713 219
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Janov (Oblastní charita Most)
Hamerská 258
435 42 Litvínov
+420 476 741 001
+420 775 713 220
drapak@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Sociální poradna Most (Oblastní charita Most)
Fr. Malíka 956/16a
434 01 Most
+420 775 713 249
fadrhonsova@charitamost.cz
web
Ústecký kraj Úřad práce Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
+420 950 171 411
podatelna@ul.mpsv.cz
web
Zlínský kraj Česká obchodní inspekce pro Zlínský kraj v Brně
třída Kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno
+420 545 125 911
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Finanční úřad Zlín
třída Tomáše Bati 21
761 86 Zlín
+420 577 617 111
Podatelna3300@fs.mfcr.cz
web
Zlínský kraj Charity sv. Anežky Otrokovice - Dluhové poradenství Samaritán
Tylova 725
765 14 Otrokovice
+420 734 435 004
ondrej.prchlik@otrokovice.charita.cz
samaritan@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Charity sv. Anežky Zlín - Dluhové poradenství Samaritán (domovská Otrokovice)
Burešov 4886
760 01 Zlín
+420 734 435 003
jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz
samaritan@otrokovice.charita.cz
web
on‑line dotaz
Zlínský kraj Občanská poradna (Charita Zlín)
Zálešná I/4057
760 01 Zlín
+420 739 245 973
poradna@zlin.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna při o.s. Pod křídly Valašské Meziříčí
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 629 068
poradna@podkridly.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Uherské Hradiště
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 540 723
obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Vsetín
Jiráskova 419
755 01 Vsetín
+420 571 410 231
+420 774 262 243
poradna@vkci.cz
vkci@vkci.cz
web
Zlínský kraj Občanská poradna Zlín – Strop
Dlouhá 2699
760 01 Zlín
+420 571 110 896
op@strop-zlin.cz
web
Zlínský kraj Osobní poradna SOS – Asociace v Uherském Brodě
Větrná 2469
688 01 Uherský Brod
+420 542 210 549
poradna@asociace-sos.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Rožnov pod Radhoštěm)
Masarykovo nám. 128
765 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 607 398 511
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (Poradna Uherské Hradiště)
Protzkarova 33
686 70 Uherské Hradiště
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Kroměříži (výjezdní)
Husovo nám. 534
767 01 Kroměříž
+420 573 321 307
+420 773 901 773
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Otrokovicích (výjezdní)
Nám. 3. května 1791
765 02 Otrokovice
+420 596 111 252
+420 720 436 006
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve Valašském Meziříčí (výjezdní)
Zašovská 784
757 01 Valašské Meziříčí
+420 571 674 520
poradna@sos-msk.cz
web
Zlínský kraj Sociální poradna (Oblastní charita Kroměříž)
Ztracená 63/1
767 01 Kroměříž
+420 573 330 013
+420 733 755 847
ocialni.poradna@kromeriz.charita.cz
web
Zlínský kraj Sociální poradna (Oblastní Charita Kroměříž)
Ztracená 63
767 01 Kroměříž
+420 573 330 013
socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
web
Zlínský kraj Úřad práce Zlín
Čiperova 5182
760 42 Zlín 1
+420 950 175 111
posta@zl.mpsv.cz
web