Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí dnes zahájilo veřejnou konzultaci k nové právní úpravě distribuce úvěrových produktů určených spotřebitelům. Cílem této konzutace je zahájit veřejnou diskusi k budoucí komplexní právní úpravě poskytování a zprostředkování retailových úvěrů, která by měla vést ke zvýšení nároků kladených na osoby sjednávající tyto produkty a ke zlepšení podmínek pro výkon státního dohledu v tomto segmentu finančního trhu. Informace o regulatorním záměru, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.