Kde se vzdělat?

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 13. 2. 2015
 • Aktualizace seznamu projektů
 • Aktualizace seznamu projektů

Abeceda rodinných financí

 • cíl: vzdělání v oblasti hospodaření s penězi a odpovědné správy rodinného rozpočtu
 • cílová skupina: dospělá veřejnost – zaměstnanci firem, skupiny jednotlivců (90 prezenčně, 300 e-learning)
 • forma: prezenční, e-learning, mobilní aplikace pro rodinný rozpočet
 • provádí: Provident Financial, zodpovědná osoba: Ing. Zuzana Kortusová, 602 133 216
 • financuje: Provident Financial
 • spolupracují: Kancelář finančního arbitra, Sdružení českých spotřebitelů, Britská obchodní komora
 • projekt běží: do června 2015

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • cíl: výuka finanční gramotnosti
 • cílová skupina: učitelé základních a středních škol
 • provádí: Národní institut pro další vzdělávání

 

Divadelní představení s tématem finanční gramotnosti

 

Leták 10+1 otázka pro zodpovědného spotřebitele

 

Podepsat můžeš, přečíst musíš

 

Podpora výuky finanční gramotnosti v základním a středním vzdělávání

 

Předmět Finanční gramotnost

 

RUBIKON klub dluhové poradny

 • cíl: předávat a sdílet informace a zkušenosti mezi odborníky, kteří se věnují řešení zadluženosti svých klientů
 • cílová skupina: profesionálové pracující s osobami ve finanční tísní a zadluženými
 • forma: odborný bulletin, konzultace, stáže
 • provádí: RUBIKON Centrum, zodpovědná osoba: Hana Kramlová, info@rubikoncentrum.cz  
 • financují: příspěvky členů klubu (300 Kč/rok bez DPH)
 • spolupracují: odborníci z řad soukromého, státního i nestátního sektoru

 

Rozumíme penězům

 • cíl: zvýšení finanční gramotnosti obyvatel ČR prostřednictvím vzdělávání pedagogů základních škol
 • cílová skupina: pedagogové a žáci všech základních škol v ČR
 • forma: prezenční, e-learning, kombinovaná
 • provádí: občanské sdružení AISIS, zodpovědná osoba: Martin Ježek, 737 268 088
 • financují: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže a krajské úřady jako zprostředkující organizace Evropského sociálního fondu, GE Money Bank

 

Řeším dluhy a pracuji

 • cíl: podpořit min. 480 osob tak, aby zvýšili své sociální dovednosti potřebné pro integraci do společnosti, došlo k posílení jejich sociální a finanční stability
 • cílová skupina: al. 100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody za oblast finanční gramotnosti (ta je dílčí součástí projektu obsahujícího komplex služeb)
 • forma: skupinové interaktivní kurzy (finanční gramotnost a řešení zadluženosti)
 • provádí: RUBIKON Centrum, zodpovědná osoba: Kristýna Makovcová
 • financují: Evropský sociální fond (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), státní rozpočet
 • spolupracují: Probační a mediační služba České republiky, Vězeňská služba České republiky
 • projekt běží: do 30.6.2015

 

Soutěž Finanční gramotnost

 

Webové stránky FinančníVzdělávání.cz

 • cíl: informace pro zájemce
 • cílová skupina: spotřebitelé, školy, státní orgány, média
 • forma: webové stránky
 • provádí: profesní asociace, zodpovědná osoba: Helena Brychová
 • financuje: Česká bankovní asociace
 • spolupracují: profesní asociace

 

Začít nanovo

 • cíl: posílit sociální a profesní dovednosti potřebné pro řešení náročné životní situace, předcházení předlužení a řešení již vzniklé zadluženosti
 • cílová skupina: al. 120 osob ve výkonu trestu odnětí svobody za oblast finanční gramotnosti (ta je dílčí součástí projektu obsahujícího komplex služeb)
 • forma: skupinové interaktivní kurzy (finanční gramotnost a řešení zadluženosti)
 • provádí: RUBIKON Centrum, zodpovědná osoba: Kristýna Makovcová
 • financují: Evropský sociální fond (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), státní rozpočet
 • spolupracuje: Vězeňská služba České republiky
 • projekt běží: do 28.2.2015