Finanční arbitr (FA)

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Vydáno

Aktualizováno 2. 10. 2014
  • Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu mezi...

V jakých případech se můžu na finančního arbitra obrátit?

Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu mezi:

  • poskytovateli a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb (například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby),
  • vydavateli a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz (například spor týkající se tzv. elektronické peněženky),
  • věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (například spor zákazníka s věřitelem o správnost výše poskytnutého úvěru nebo účtovaných poplatků),
  • investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti (například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků).
  • pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
  • provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.

Jak se zahajuje řízení před finančním arbitrem?

Řízení se zahajuje vždy na návrh spotřebitele (navrhovatele). Využít k němu můžete i tyto formuláře. Návrh lze podat písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky nebo ústně do protokolu.

Bližší informace o finančním arbitrovi najdete v části finanční arbitr.